دکتر عباس نجیبی اشکذری

عمومی عمومی

دکتر عباس نجیبی اشکذری http://drdr.ir/doctor/12821/دکتر-عباس-نجیبی-اشکذری/ http://drdr.ir/doctor/12821/دکتر-عباس-نجیبی-اشکذری/ 92951 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر عباس نجیبی اشکذری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر عباس نجیبی اشکذری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب