دکتر فهیمه نخستین

متخصص جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی فلوشیپ فوق تخصصی انکولوژی زنان

دکتر فهیمه نخستین http://drdr.ir/doctor/12823/دکتر-فهیمه-نخستین/ http://drdr.ir/doctor/12823/دکتر-فهیمه-نخستین/ 124944 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفاییه، جنب بیمارستان شهید صدوقی، درمانگاه بقایی پور
اطلاعات مطب دکتر فهیمه نخستین

آدرس مطب دکتر فهیمه نخستین

یزد - صفاییه، جنب بیمارستان شهید صدوقی، درمانگاه بقایی پور
پزشکان مرتبط