دکتر منصوره نصیریان

عمومی عمومی

دکتر منصوره نصیریان http://drdr.ir/doctor/12828/دکتر-منصوره-نصیریان/ http://drdr.ir/doctor/12828/دکتر-منصوره-نصیریان/ 100681 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر منصوره نصیریان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر منصوره نصیریان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب