دکتر خاطره نقاش نژاد

عمومی ، فعالیت در زمینه های داخلی، اعصاب و زنان و مشاوره های خانوادگی، تحصیلی و ازدواج

دکتر خاطره نقاش نژاد http://drdr.ir/doctor/12833/دکتر-خاطره-نقاش-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/12833/دکتر-خاطره-نقاش-نژاد/ 118152 http://drdr.ir/images/site/دکتر-خاطره-نقاش-نژاد-12833.18 http://drdr.ir/images/site/دکتر-خاطره-نقاش-نژاد-12833.18 0
یزد یزد خیابان پرفسور حسابی، بین میدان نعل اسبی و میدان عالم
اطلاعات مطب دکتر خاطره نقاش نژاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر خاطره نقاش نژاد

یزد - خیابان پرفسور حسابی، بین میدان نعل اسبی و میدان عالم
تلفن مرکز
03538217377
پزشکان مرتبط