دکتر سیدمسعود هاشمی زاده عقدا

عمومی عمومی

دکتر سیدمسعود هاشمی زاده عقدا http://drdr.ir/doctor/12851/دکتر-سیدمسعود-هاشمی-زاده-عقدا/ http://drdr.ir/doctor/12851/دکتر-سیدمسعود-هاشمی-زاده-عقدا/ 107825 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سیدمسعود هاشمی زاده عقدا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدمسعود هاشمی زاده عقدا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب