مرکز ارزیابی شنوایی سنجی دکتر بافکار

مرکز ارزیابی شنوایی سنجی دکتر بافکار

متخصص شنوایی سنجی (ادیومتریست)

مرکز ارزیابی شنوایی سنجی دکتر بافکار http://drdr.ir/doctor/1286/مرکز-ارزیابی-شنوایی-سنجی-دکتر-بافکار/ http://drdr.ir/doctor/1286/مرکز-ارزیابی-شنوایی-سنجی-دکتر-بافکار/ 0 http://drdr.ir/images/site/مرکز-ارزیابی-شنوایی-سنجی-دکتر-بافکار-1286.jpg http://drdr.ir/images/site/مرکز-ارزیابی-شنوایی-سنجی-دکتر-بافکار-1286.jpg
تهران تهران سعادت اباد - میدان کاج - پاساژ سروستان - طبقه 3 - واحد 306
اطلاعات مرکز ارزیابی شنوایی سنجی دکتر بافکار

آدرس مرکز

تهران - سعادت اباد - میدان کاج - پاساژ سروستان - طبقه 3 - واحد 306
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط