دکتر الهه یاسائی

عمومی عمومی

دکتر الهه یاسائی http://drdr.ir/doctor/12873/دکتر-الهه-یاسائی/ http://drdr.ir/doctor/12873/دکتر-الهه-یاسائی/ 127551 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر الهه یاسائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر الهه یاسائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب