دکتر سمانه ستار

دکترا داروسازی

دکتر سمانه ستار http://drdr.ir/doctor/12879/دکتر-سمانه-ستار/ http://drdr.ir/doctor/12879/دکتر-سمانه-ستار/ د-15715 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سمانه ستار ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سمانه ستار
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب