دکتر مجید علیخانی مهرجردی

دکترا داروسازی

دکتر مجید علیخانی مهرجردی http://drdr.ir/doctor/12884/دکتر-مجید-علیخانی-مهرجردی/ http://drdr.ir/doctor/12884/دکتر-مجید-علیخانی-مهرجردی/ د-10633 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مجید علیخانی مهرجردی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مجید علیخانی مهرجردی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب