دکتر محمدرضا آخوندی میبدی

دکترا داروسازی
دکتر محمدرضا آخوندی میبدی http://drdr.ir/doctor/12895/دکتر-محمدرضا-آخوندی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/12895/دکتر-محمدرضا-آخوندی-میبدی/ د-940 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر محمدرضا آخوندی میبدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا آخوندی میبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط