دکتر عاطفه تقی پور میبدی

دکترا داروسازی

دکتر عاطفه تقی پور میبدی http://drdr.ir/doctor/12897/دکتر-عاطفه-تقی-پور-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/12897/دکتر-عاطفه-تقی-پور-میبدی/ د-15721 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر عاطفه تقی پور میبدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر عاطفه تقی پور میبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب