فیلترها
دکتر پریچهر کفایی

دکتر پریچهر کفایی

متخصص پوست و مو

اطلاعات مطب دکتر پریچهر کفایی

آدرس مطب دکتر پریچهر کفایی

یزد - صفائیه - میدان اطلسی - ساختمان پزشکان اطلسی
تلفن نوبت دهی
03531735186
تلفن مرکز
0358260070 - 0358277037
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
10 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
بانک صادرات
بانک سپه
خدمات درمانی(روستاییان)
پزشکان مرتبط