دکتر علی اخوان تفتی

دکترا داروسازی

دکتر علی اخوان تفتی http://drdr.ir/doctor/12905/دکتر-علی-اخوان-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/12905/دکتر-علی-اخوان-تفتی/ د-5116 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علی اخوان تفتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی اخوان تفتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب