دکتر مینا اسدالهی

دکترا داروسازی

دکتر مینا اسدالهی http://drdr.ir/doctor/12907/دکتر-مینا-اسدالهی/ http://drdr.ir/doctor/12907/دکتر-مینا-اسدالهی/ د-16499 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مینا اسدالهی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مینا اسدالهی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب