دکتر علیرضا خبازمهرجردی

دکترا داروسازی

دکتر علیرضا خبازمهرجردی http://drdr.ir/doctor/12926/دکتر-علیرضا-خبازمهرجردی/ http://drdr.ir/doctor/12926/دکتر-علیرضا-خبازمهرجردی/ د-16472 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علیرضا خبازمهرجردی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علیرضا خبازمهرجردی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب