دکتر رضا شفیعی سورک

دکترا داروسازی
دکتر رضا شفیعی سورک http://drdr.ir/doctor/12948/دکتر-رضا-شفیعی-سورک/ http://drdr.ir/doctor/12948/دکتر-رضا-شفیعی-سورک/ د-7914 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر رضا شفیعی سورک ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر رضا شفیعی سورک
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط