دکتر مهدی فخرالدینی

دکترا داروسازی

دکتر مهدی فخرالدینی http://drdr.ir/doctor/12952/دکتر-مهدی-فخرالدینی/ http://drdr.ir/doctor/12952/دکتر-مهدی-فخرالدینی/ د-15027 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مهدی فخرالدینی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهدی فخرالدینی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب