دکتر داوود فلاح زاده

دکترا داروسازی

دکتر داوود فلاح زاده http://drdr.ir/doctor/12953/دکتر-داوود-فلاح-زاده/ http://drdr.ir/doctor/12953/دکتر-داوود-فلاح-زاده/ د-10052 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر داوود فلاح زاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر داوود فلاح زاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب