دکتر محمد قادری

دکترا داروسازی

دکتر محمد قادری http://drdr.ir/doctor/12954/دکتر-محمد-قادری/ http://drdr.ir/doctor/12954/دکتر-محمد-قادری/ د-14565 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار جمهوری، داروخانه شبانه روزی ابن سینا روبروی بیمارستان افشار
اطلاعات مطب دکتر محمد قادری

آدرس مطب دکتر محمد قادری

یزد - بلوار جمهوری، داروخانه شبانه روزی ابن سینا روبروی بیمارستان افشار
تلفن مرکز
0353523060
پزشکان مرتبط