دکتر حسین ابوالحسنی زرجوع

دکترا دندانپزشک

دکتر حسین ابوالحسنی زرجوع http://drdr.ir/doctor/12982/دکتر-حسین-ابوالحسنی-زرجوع/ http://drdr.ir/doctor/12982/دکتر-حسین-ابوالحسنی-زرجوع/ 128453 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03145282333 0
اصفهان اصفهان خیابان عطار، بین فرعی 10 و 11 غربی، ساختمان میلاد، واحد 4
اطلاعات مطب دکتر حسین ابوالحسنی زرجوع

آدرس مطب دکتر حسین ابوالحسنی زرجوع

شاهین شهر - خیابان عطار، بین فرعی 10 و 11 غربی، ساختمان میلاد، واحد 4
تلفن مرکز
09011755830
پزشکان مرتبط