دکتر طیبه السادات بقائی اردکانی

دکترا دندانپزشک

دکتر طیبه السادات بقائی اردکانی http://drdr.ir/doctor/12985/دکتر-طیبه-السادات-بقائی-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/12985/دکتر-طیبه-السادات-بقائی-اردکانی/ 125858 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر طیبه السادات بقائی اردکانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر طیبه السادات بقائی اردکانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب