دکتر آزاده حسین زاده فیروزآبادی

دکترا دندانپزشک، متخصص پاتولوژی ضایعات و بیماری های دهان و فک و صورت

دکتر آزاده حسین زاده فیروزآبادی http://drdr.ir/doctor/12986/دکتر-آزاده-حسین-زاده-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/12986/دکتر-آزاده-حسین-زاده-فیروزآبادی/ 135876 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
لرستان لرستان خیابان شهدا - مجتمع فرزانگان - طبقه دوم - واحد 4
اطلاعات مطب دکتر آزاده حسین زاده فیروزآبادی

آدرس مطب دکتر آزاده حسین زاده فیروزآبادی

بروجرد - خیابان شهدا - مجتمع فرزانگان - طبقه دوم - واحد 4
تلفن مرکز
06642606257
پزشکان مرتبط