دکتر سعید سعیدنیا

متخصص داخلی

دکتر سعید سعیدنیا http://drdr.ir/doctor/1299/دکتر-سعید-سعیدنیا/ http://drdr.ir/doctor/1299/دکتر-سعید-سعیدنیا/ 98397 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان کیانپارس - خیابان 12 غربی - مجتمع پزشکان سپید - واحد 507
اطلاعات مطب دکتر سعید سعیدنیا

آدرس مطب دکتر سعید سعیدنیا

اهواز - کیانپارس - خیابان 12 غربی - مجتمع پزشکان سپید - واحد 507
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط