دکتر زهرا روستائی زاده شورکی

دکترا دندانپزشک

دکتر زهرا روستائی زاده شورکی http://drdr.ir/doctor/12991/دکتر-زهرا-روستائی-زاده-شورکی/ http://drdr.ir/doctor/12991/دکتر-زهرا-روستائی-زاده-شورکی/ 116981 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر زهرا روستائی زاده شورکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر زهرا روستائی زاده شورکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب