دکتر محمدجواد شاه بلی اردکانی

دکتر محمدجواد شاه بلی اردکانی

متخصص اندو (درمان ریشه)

دکتر محمدجواد شاه بلی اردکانی http://drdr.ir/doctor/12993/دکتر-محمدجواد-شاه-بلی-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/12993/دکتر-محمدجواد-شاه-بلی-اردکانی/ 135786 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدجواد-شاه-بلی-اردکانی-12993.jpeg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدجواد-شاه-بلی-اردکانی-12993.jpeg 03532236160 0
یزد یزد خیابان مطهری، نبش کوچه 14، پلاک 1
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمدجواد شاه بلی اردکانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدجواد شاه بلی اردکانی
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمدجواد شاه بلی اردکانی

اردکان - خیابان مطهری، نبش کوچه 14، پلاک 1