دکتر جواد عظیم پوراردکانی

دکترا دندانپزشک

دکتر جواد عظیم پوراردکانی http://drdr.ir/doctor/12995/دکتر-جواد-عظیم-پوراردکانی/ http://drdr.ir/doctor/12995/دکتر-جواد-عظیم-پوراردکانی/ 59790 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03537269152 0
یزد یزد بلوار طالقانی، جنب کلینیک خاتم النبیا، کوچه شهید زمانی
اطلاعات مطب دکتر جواد عظیم پوراردکانی

آدرس مطب دکتر جواد عظیم پوراردکانی

یزد - بلوار طالقانی، جنب کلینیک خاتم النبیا، کوچه شهید زمانی
پزشکان مرتبط