فیلترها
اطلاعات مطب دکتر بتول توکلی

آدرس مطب دکتر بتول توکلی

یزد - بلوار طالقانی - کوچه مجاهد - ساختمان پزشکان رازی
تلفن مرکز
03537252633
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
10 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
بانک صادرات
دانا
خدمات درمانی(روستاییان)