دکتر فاطمه ایزدی فیروزآبادی

دکترا دندانپزشک

دکتر فاطمه ایزدی فیروزآبادی http://drdr.ir/doctor/13005/دکتر-فاطمه-ایزدی-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/13005/دکتر-فاطمه-ایزدی-فیروزآبادی/ 110292 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فاطمه ایزدی فیروزآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فاطمه ایزدی فیروزآبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب