دکتر محمدرضا رشیدی نژادمیبدی

دکترا دندانپزشک

دکتر محمدرضا رشیدی نژادمیبدی http://drdr.ir/doctor/13010/دکتر-محمدرضا-رشیدی-نژادمیبدی/ http://drdr.ir/doctor/13010/دکتر-محمدرضا-رشیدی-نژادمیبدی/ 118781 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمدرضا رشیدی نژادمیبدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا رشیدی نژادمیبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب