دکتر محمد احمدی نسب ندیکی

دکترا جراح عمومی دندانپزشک

دکتر محمد احمدی نسب ندیکی http://drdr.ir/doctor/13020/دکتر-محمد-احمدی-نسب-ندیکی/ http://drdr.ir/doctor/13020/دکتر-محمد-احمدی-نسب-ندیکی/ 127058 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03532573939 0
یزد یزد خیابان امام، خیابان ابن سینا
اطلاعات مطب دکتر محمد احمدی نسب ندیکی
45 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمد احمدی نسب ندیکی

هرات - خیابان امام، خیابان ابن سینا
پزشکان مرتبط