دکتر محمدحسن اخوان کرباسی

دکترا دندانپزشک

دکتر محمدحسن اخوان کرباسی http://drdr.ir/doctor/13021/دکتر-محمدحسن-اخوان-کرباسی/ http://drdr.ir/doctor/13021/دکتر-محمدحسن-اخوان-کرباسی/ 48562 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار دهه‌ی فجر دانشکده‌ی دندانپزشکی
اطلاعات مطب دکتر محمدحسن اخوان کرباسی

آدرس مطب دکتر محمدحسن اخوان کرباسی

یزد - بلوار دهه‌ی فجر دانشکده‌ی دندانپزشکی
تلفن مرکز
03536255881
پزشکان مرتبط