دکتر سمیه ابراهیمی میمند

دندانپزشک عمومی

دکتر سمیه ابراهیمی میمند http://drdr.ir/doctor/13022/دکتر-سمیه-ابراهیمی-میمند/ http://drdr.ir/doctor/13022/دکتر-سمیه-ابراهیمی-میمند/ 117079 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار پاسداران کوچه بیست
اطلاعات مطب دکتر سمیه ابراهیمی میمند

آدرس مطب دکتر سمیه ابراهیمی میمند

یزد - بلوار پاسداران کوچه بیست
تلفن مرکز
03538284546
پزشکان مرتبط