دکتر مینا افتخارزاده

دکترا دندانپزشک

دکتر مینا افتخارزاده http://drdr.ir/doctor/13029/دکتر-مینا-افتخارزاده/ http://drdr.ir/doctor/13029/دکتر-مینا-افتخارزاده/ 13276 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مینا افتخارزاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مینا افتخارزاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب