دکتر مهدیه امتیازی

دکترا دندانپزشک

دکتر مهدیه امتیازی http://drdr.ir/doctor/13035/دکتر-مهدیه-امتیازی/ http://drdr.ir/doctor/13035/دکتر-مهدیه-امتیازی/ 99660 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر مهدیه امتیازی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهدیه امتیازی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط