دکتر مهدی آخوندزاده طزرجانی

دکترا دندانپزشک

دکتر مهدی آخوندزاده طزرجانی http://drdr.ir/doctor/13039/دکتر-مهدی-آخوندزاده-طزرجانی/ http://drdr.ir/doctor/13039/دکتر-مهدی-آخوندزاده-طزرجانی/ 100246 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مهدی آخوندزاده طزرجانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهدی آخوندزاده طزرجانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب