دکتر قربانعلی چالیک

دکترا دندانپزشک

دکتر قربانعلی چالیک http://drdr.ir/doctor/13062/دکتر-قربانعلی-چالیک/ http://drdr.ir/doctor/13062/دکتر-قربانعلی-چالیک/ 21868 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر قربانعلی چالیک ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر قربانعلی چالیک
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب