دکتر مهدی چاوشیان طزنجی

دکترا دندانپزشک
دکتر مهدی چاوشیان طزنجی http://drdr.ir/doctor/13063/دکتر-مهدی-چاوشیان-طزنجی/ http://drdr.ir/doctor/13063/دکتر-مهدی-چاوشیان-طزنجی/ 131622 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر مهدی چاوشیان طزنجی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهدی چاوشیان طزنجی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط