دکتر محسن حاجی باقی آبادی

دکترا دندانپزشک

دکتر محسن حاجی باقی آبادی http://drdr.ir/doctor/13065/دکتر-محسن-حاجی-باقی-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/13065/دکتر-محسن-حاجی-باقی-آبادی/ 90272 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محسن حاجی باقی آبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محسن حاجی باقی آبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب