دکتر سیدعباس حسینی خواه منشادی

دکترا دندانپزشک

دکتر سیدعباس حسینی خواه منشادی http://drdr.ir/doctor/13071/دکتر-سیدعباس-حسینی-خواه-منشادی/ http://drdr.ir/doctor/13071/دکتر-سیدعباس-حسینی-خواه-منشادی/ 22213 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سیدعباس حسینی خواه منشادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدعباس حسینی خواه منشادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب