دکتر سیدعباس حسینی خواه منشادی

دکترا دندانپزشک

دکتر سیدعباس حسینی خواه منشادی http://drdr.ir/doctor/13071/دکتر-سیدعباس-حسینی-خواه-منشادی/ http://drdr.ir/doctor/13071/دکتر-سیدعباس-حسینی-خواه-منشادی/ 22213 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر سیدعباس حسینی خواه منشادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب