دکتر زهرا حیدری پور احمدآبادی

دکترا دندانپزشک

دکتر زهرا حیدری پور احمدآبادی http://drdr.ir/doctor/13074/دکتر-زهرا-حیدری-پور-احمدآبادی/ http://drdr.ir/doctor/13074/دکتر-زهرا-حیدری-پور-احمدآبادی/ 118833 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ دکتر زهرا حیدری پور دندانپزشک یزد
یزد یزد بلوار مدرس - قبل از میدان خاتمی - ابتدای شهرک بهاران
اطلاعات مطب دکتر زهرا حیدری پور احمدآبادی
50 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر زهرا حیدری پور احمدآبادی

یزد - بلوار مدرس - قبل از میدان خاتمی - ابتدای شهرک بهاران
تلفن مرکز
03536281508
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط