دکتر مجید خالقی

دکترا دندانپزشک

دکتر مجید خالقی http://drdr.ir/doctor/13075/دکتر-مجید-خالقی/ http://drdr.ir/doctor/13075/دکتر-مجید-خالقی/ 118743 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مجید خالقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مجید خالقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب