دکتر اعظم دادخواه

دکترا دندانپزشک

دکتر اعظم دادخواه http://drdr.ir/doctor/13083/دکتر-اعظم-دادخواه/ http://drdr.ir/doctor/13083/دکتر-اعظم-دادخواه/ 132070 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر اعظم دادخواه ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر اعظم دادخواه
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب