دکتر فریبا دستجردی

دکترا دندانپزشک

دکتر فریبا دستجردی http://drdr.ir/doctor/13086/دکتر-فریبا-دستجردی/ http://drdr.ir/doctor/13086/دکتر-فریبا-دستجردی/ 28122 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر فریبا دستجردی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب