دکتر محمدصادق دهقان پور فراشاه

دکترا دندانپزشک
دکتر محمدصادق دهقان پور فراشاه http://drdr.ir/doctor/13092/دکتر-محمدصادق-دهقان-پور-فراشاه/ http://drdr.ir/doctor/13092/دکتر-محمدصادق-دهقان-پور-فراشاه/ 124590 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر محمدصادق دهقان پور فراشاه ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدصادق دهقان پور فراشاه
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط