دکتر محمد رشیدی باجگانی

دکترا دندانپزشک

دکتر محمد رشیدی باجگانی http://drdr.ir/doctor/13099/دکتر-محمد-رشیدی-باجگانی/ http://drdr.ir/doctor/13099/دکتر-محمد-رشیدی-باجگانی/ 134794 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر محمد رشیدی باجگانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمد رشیدی باجگانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط