دکتر رضا سعیدی

دکترا دندانپزشک

دکتر رضا سعیدی http://drdr.ir/doctor/13116/دکتر-رضا-سعیدی/ http://drdr.ir/doctor/13116/دکتر-رضا-سعیدی/ 138838 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر رضا سعیدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر رضا سعیدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب