دکتر سیدابوالفضل شاهدی

دکترا دندانپزشک

دکتر سیدابوالفضل شاهدی http://drdr.ir/doctor/13120/دکتر-سیدابوالفضل-شاهدی/ http://drdr.ir/doctor/13120/دکتر-سیدابوالفضل-شاهدی/ 136887 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سیدابوالفضل شاهدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدابوالفضل شاهدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب