دکتر صدیقه شهرزاد طبسی

دکترا دندانپزشک

دکتر صدیقه شهرزاد طبسی http://drdr.ir/doctor/13127/دکتر-صدیقه-شهرزاد-طبسی/ http://drdr.ir/doctor/13127/دکتر-صدیقه-شهرزاد-طبسی/ 21609 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03536233676 0
یزد یزد خیابان کاشانی، روبروی هلال احمر
اطلاعات مطب دکتر صدیقه شهرزاد طبسی

آدرس مطب دکتر صدیقه شهرزاد طبسی

یزد - خیابان کاشانی، روبروی هلال احمر
پزشکان مرتبط