دکتر مهران فاضل یزدی

متخصص جراح دندانپزشک

دکتر مهران فاضل یزدی http://drdr.ir/doctor/13138/دکتر-مهران-فاضل-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/13138/دکتر-مهران-فاضل-یزدی/ 69318 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03538253300 0
یزد یزد صفاییه، بلوار دانشگاه، خیابان فرساد، کوچه فرساد 11، پلاک 10، کلینیک آراد
اطلاعات مطب دکتر مهران فاضل یزدی

آدرس مطب دکتر مهران فاضل یزدی

یزد - صفاییه، بلوار دانشگاه، خیابان فرساد، کوچه فرساد 11، پلاک 10، کلینیک آراد
پزشکان مرتبط