دکتر ترنم فلاح تفتی

دندانپزشک

دکتر ترنم فلاح تفتی http://drdr.ir/doctor/13143/دکتر-ترنم-فلاح-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/13143/دکتر-ترنم-فلاح-تفتی/ 124368 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر ترنم فلاح تفتی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط